Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • इलाका प्रशासन कार्यालयकाे निर्माणाधिन भवन


सबै सूचना
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य

कार्यालय प्रमुख

गीता कुमारी राई
गीता कुमारी राई

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9842654242

तिलाेचन रिमाल
तिलाेचन रिमाल

शाखा अधिकृत

जिवराज भट्टराइ
जिवराज भट्टराइ

नायब सुब्बा

टंकनाथ दुलाल
टंकनाथ दुलाल

नायब सुब्बा

किशाेर चन्द्र आचार्य
किशाेर चन्द्र आचार्य

नायब सुब्बा

डिल्ली प्रसाद दुलाल
डिल्ली प्रसाद दुलाल

लेखापाल


सबै सूचना