Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

ठेगाना : दमक, झापा

फोन नं : ०२३-५८००३६

फ्याक्स : ०२३-५८००३६

इमेल : iaodamak@gmail.com