नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


  

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-३-३

       यस कार्यालयबाट २०७५ साल जेठ महिनामा सम्पादन भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण  सि.नं. विषय पुरुष महिला जम्मा कैफियत १ नागरिकता क. बंशज ३२८ ३६४ ६९२   ख. अंगिकृत बैवाहिक - २ २   ग. प्रतिलिपी १०७ ८४ १९१   घ. नाबालक परिचय-पत्र १० ७ १७   २ राहदानी वितरण २६१ १६८ ४२९   द्रुत सेवा ७० ६४ १३४   ३ ठाडो उजुरी   २०   ४ व्यहोरा प्रमाणित ४७   ५ संघ संस्था नवीकरण १२   ६ हात हतियार नवीकरण -  

 • सूचनाको हक सम्बन्धी । २०७४-४-९

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को (४)  र नियमावली,२०६५ को नियम ३ अनुसार प्रकाशन गरिएको । (Pro-active Disclosure) /

 • २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण(click गर्नुहोला) २०७४-४-९

  २०७३/०७४ को यस कार्यालयबाट भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण संलग्न छ ।

 • कार्यालय सरेकाे सम्वन्धि सूचना । २०७१-११-११

  यस कार्यालय दमक नगरपालिका वडा नं. १० स्थित बेलडाँगी राेडबाट मिति २०७१/१०/१८ गते देखि दमक नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित संयुक्त प्रमाणिकरण टाेली (JVT) नेपाली पक्ष ( भृकुटी चाैक पूर्व )   रहेकाे भवन (पहेलाे घर) मा सरेकाे व्यहाेरा सम्वन्धित सवैकाे जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय