Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
visit_nepal_2020_800x540.png
Visit Nepal 2020
आन्तरीक पर्यटन २०२०
34439598_610904932616669_1406451830656860160_n(1).jpg
Office
ईलाका प्रशासन कार्यालय,दमक,झापा