Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गीता कुमारी राई


गीता कुमारी राई


गीता कुमारी राई
शाखा अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल gitaraiingnam32@gmail.com
सम्पर्क 9842654242
बहाल मिति २०७६ मंसिर १०