Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिवराज भट्टराइ


जिवराज भट्टराइ


जिवराज भट्टराइ
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9852677116
ठेगाना damak 08, झापा
बहाल मिति N/A