Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

टंकनाथ दुलाल


टंकनाथ दुलाल


टंकनाथ दुलाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dulaltanka@gmail.com
सम्पर्क 9852683130
ठेगाना damak 02, झापा
बहाल मिति N/A