Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

तिलाेचन रिमाल


तिलाेचन रिमाल


तिलाेचन रिमाल
शाखा अधिकृत

शाखा राहदानी शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rimaltilochan2076@gmail.com
सम्पर्क 9841558551
ठेगाना damak 5, झापा
बहाल मिति २०७६ मंसिर १०