Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्ण प्रसाद आचार्य कृष्ण प्रसाद आचार्य कार्यालय प्रमुख दुल्लु नगरपालिका 08, दैलेख 9851134488
kpacharyaji@gmail.com
2 गीता कुमारी राई गीता कुमारी राई शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9842654242
gitaraiingnam32@gmail.com
3 तिलाेचन रिमाल तिलाेचन रिमाल शाखा अधिकृत damak 5, झापा राहदानी शाखा 9841558551
rimaltilochan2076@gmail.com
4 जिवराज भट्टराइ जिवराज भट्टराइ नायब सुब्बा damak 08, झापा नागरिकता शाखा 9852677116
5 टंकनाथ दुलाल टंकनाथ दुलाल नायब सुब्बा damak 02, झापा नागरिकता शाखा 9852683130
dulaltanka@gmail.com
6 किशाेर चन्द्र आचार्य किशाेर चन्द्र आचार्य नायब सुब्बा damak 09, झापा राहदानी शाखा 9852681616
k98426@gmail.com
7 डिल्ली प्रसाद दुलाल डिल्ली प्रसाद दुलाल लेखापाल damak 05, झापा लेखा तथा प्रशासन शाखा 9844658975
dulaldilli4@gmail.com
8 किरण पाैडेल किरण पाैडेल कम्प्युटर अपरेटर damak 03, झापा नागरिकता शाखा 9842708461
kiean.poudel@gmail.com
9 धन माया भट्टराई धन माया भट्टराई खरिदार Chulachuli Ga. Pa. 4, इलाम राहदानी शाखा 9862676156
bhattarai.dhana2016@gmail.com
10 साेमेन्द्र कुमार बल साेमेन्द्र कुमार बल ह.स.चालक राहदानी शाखा 9814980539
11 लाल बहादुर खतिवडा लाल बहादुर खतिवडा कार्यालय सहयोगी damak 3, झापा नागरिकता शाखा 9842631004
12 सिदार्थ कुमार चाैधरी सिदार्थ कुमार चाैधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9843142074
13 भिम बहादुर बलामी भिम बहादुर बलामी कार्यालय सहयोगी damak 02, झापा नागरिकता शाखा 9842790123