नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


राहदानी सम्बन्धि जानकारी अब SMS वाटै

यस कार्यालयबाट वितरण हुने राहदानी सम्बन्धी जानकारी अब कार्यालयबाटै smsमार्फत हुने भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । राहदानी आएको,राहदानी फारममा कुनै किसिमको त्रृटि देखिएमा कार्यालयले अाफै sms(NTC NETWORK मा मात्र ) सन्देश मार्फत जानकारी गराउने व्यहोरा आम सेवा ग्राहीहरुको जानकारीका लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय