नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


२०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण(click गर्नुहोला)

२०७३/०७४ को यस कार्यालयबाट भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण संलग्न छ ।

Additional Documents

Title Size Download
1500875418.pdf 269 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय