नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


सूचनाको हक सम्बन्धी ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को (४)  र नियमावली,२०६५ को नियम ३ अनुसार प्रकाशन गरिएको । (Pro-active Disclosure)

/


Additional Documents

Title Size Download
1500880683.pdf 2597 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय