नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


२०७५ असार १४ सम्मको राहदानी अार्इसकेको

मिति २०७५/३/१४ गतेसम्म राहदानी फाराम बुझाउनेहरूको राहदानी आर्इसकेको हुँदा अाफ्नो नागरिकता र रसिद सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सम्वन्धित सबैलार्इ जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय