नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा


मिति २०७४/०८/३०सम्मको राहदानी अार्इसकेको छ ।

मिति २०७४/०८/३० सम्मको राहदानी फारम बुझाउनेहरूको राहदानी आर्इसकेको हुदाँ अाफ्नो नागरिकता र रसिद सहीत कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सम्वन्धित सवैलार्इ जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय