Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कुन काेठामा के काम हुन्छ ।


कोठा नं. १               कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष (माथिल्लाे तल्ला)

कोठा नं.  - २             लेखा सम्बन्धी, संघ संस्था नवीकरण, हातहतियार नवीकरण  (माथिल्लाे तल्ला)

कोठा नं. ३               नागरिकता सम्वन्धी कार्यहरू

कोठा नं. ३               शाखा अधिकृत (गुनासाे सुन्ने अधिकारी, पासपाेर्ट)

कोठा नं. ५               प्रतिलिपि नागरिकता, प्रशासन तथा शान्ती सुरक्षा र ठाडो उजुरी सम्वन्धी कार्यहरू

कोठा नं.  ६              शाखा अधिकृत (नागरिकता, राहदानी)                   

कोठा नं. ७               राहदानी सम्बन्धी र नावालक परिचयपत्र