Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ साल असाेज महिनामा यस कार्यालयबाट संपादन भएका कार्यहरुकाे प्रगति विवरण