Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस कार्यालयबाट आ‍.ब. २०७५/०७६ मा सम्पादन भएका कार्यहरुकाे बार्षिक प्रगति विवरण